Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  Στο παρακάτω animation υπάρχουν φωτογραφίες από το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας ανά σχολική χρονιά. Δεν είναι βέβαια πλήρες αλλά ελπίζουμε να το εμπλουτίσουμε αργότερα. Οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο των  κ.κ. Βλαχούλη  Κωνσταντίνου, Γαβριελάτου Γεώργιου της κ.Λυγγούρη Όλγας και Τσιαμπούλα Λένας.

  • 2017-2018
  • 2016-2017
  • 2015-2016
  • Έως 2015

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player