Δημοτικό Σχολείο Πόρου Κεφαλονιάς

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


            
Σχολικό Έτος 2008 - 2009

Βράβευση στον  πανελλήνιο διαγωνισμό Παραμυθιού.  


Σχολικό Έτος 2009 - 2010

Εκδήλωση για την Αΐτη - Blogs   

Συμμετοχή στην προσπάθεια της Unicef   

Έπαινος στον 4ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»    


Σχολικό Έτος 2010 - 2011

Έπαινος στον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»    

Σχολικό Έτος 2013-2014

Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Αρχιμήδης"   

Έπαινος στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά»                        

Σχολικό Έτος 2014-2015

Συμμετοχή στο make a wish                       

Έπαινος στον 9ο Μαθητικό Διαγωνισμό  «Παιχνίδι και Μαθηματικά»

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player